Điều khoản dịch vụ

18001567 xin nêu ra những điều khoản dưới đây để quý khách hàng sẽ có thể hiểu rõ và làm đúng nhằm phù hợp cho cả đôi bên. Chúng tôi lúc nào cũng mong muốn làm đúng nhằm giúp khách hàng nhận được sự hài lòng nhất.

Điều khoản dịch vụ

Để đảm bảo chính xác các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tại đây chúng tôi sẽ đề ra Chính sách cung cấp dịch vụ để thông tin đến với khách hàng cũng như người dùng của chúng tôi liên quan đến sử dụng dịch vụ.

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng website này (“https://18001567.vn/“) bạn được sẽ được coi là đồng ý các Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ cho việc sử dụng trang web này. Tham khảo tài liệu của chúng tôi khi truy cập vào trang web này.

Sử dụng

18001567.vn cho phép bạn xem và download các tài liệu chỉ cho sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu khác có trong các tài liệu gốc hay bất cứ bản sao sẽ được giữ lại. Không có gì trong trang web này được hiểu như bất kỳ giấy phép hay trao bằng estoppels hoặc có quyền về bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu, bằng sang chế, sở hữu trí tuệ hay các quyền lợi khác của 18001567.vn . Website này và nội dung của nó bao gồm những nội dung không giới hạn, các biểu tượng, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video, âm thnah, html sẽ không được tái bản, sao chép hoặc bổ sung bằng bất kỳ phương thức nào khi không có sự đồng ý của 18001567.vn.

Không cung cấp

Đối với nội dung của website này không được xem như một giao dịch mời chào hay bán bất cứ dịch vụ và sản phẩm của công ty. Những thông tin được tìm thấy trên website này được xem miễn phí và cho mục đích thông tin sẽ không tạo ra một dịch vụ hay một doanh nghiệp nào có mối quan hệ giữa bạn và 18001567.vn. Links trên trang web này có thể dẫn đến các dịch vụ hoặc các trang website không hoạt động hoặc đại lý của chúng tôi. Chúng tôi cũng khong bảo đảm rằng hoặc đại diện cho các links khác hoặc các trang website có thể được tìm thấy ở đây. Để link đến một trang website khác hoặc dịch vụ không phải là một xác nhận của trang web. Các việc bạn thực hiện các thông tin được cung cấp trên trang web này, hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ liên quan đến bởi trang web này, thì rủi ro là của riêng bạn.

Links đến các trang web bên thứ ba

Website bên thứ 3 có những tiện lợi cho các bạn. Nếu như các bạn dùng link đó, các bạn sẽ rời khỏi trang web của chúng tôi và Điều khoản sử dụng khác nhau sẽ được áp dụng cho các trang web. Một số links đến các trang web khác, ngay cả khi điều hành bởi Công ty của chúng tôi, có thể cung cấp nội dung không thích hợp cho tất cả mọi người, theo sau links trên trang web này bạn phải đọc và chấp nhận các Điều khoản sử dụng trang web của bạn được truy cập. Công ty chúng tôi đã không xem xét lại các trang web bên thứ ba liên quan ở đây và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các trang web, hoặc nội dung của họ. Công ty chúng tôi không chấp nhận báo cáo được thực hiện trong bất kỳ trang web bên thứ ba.

Nội dung từ chối

Công ty của chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý để bao gồm các thông tin chính xác, hiện tại và hoàn chỉnh từ ngày đăng trên trang web, tuy nhiên, công ty chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung các tài liệu này là chính xác, đầy đủ, hiện tại hoặc miễn phí các lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Không những thế, thông tin cung cấp nói như ngày và hiệu lực của nó và do đó có thể không còn chính xác. Do công ty chúng tôi không thường xuyên cập nhật nội dung thường xuyên, vì thế tại thời điểm bạn thấy nội dung trên trang website chưa chắc đã phải là nôi dung mới nhất và có tính cập nhật nhất. Các bạn cần xác nhận nội dung trước khi đưa vào sử dụng thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay. Công ty có quyền sửa đổi, hoặc các thông tin cập nhật của chúng tôi trong trang web này mà không cần báo trước. Một vài dịch vụ hoặc sản phẩm cũng có thể bị qui định hạn chế mà không có trong pháp lý.

Địa điểm

18001567.vn được điều hành và duy trì của công ty 18001567 cũng như các bạn đã đồng ý với các quy định của điều khoản sử dụng và hành động hợp pháp hoặc thủ tục liên quan đến chúng và sử dụng của bạn trên trang web nàycũng sẽ được điều chỉnh phù hợp theo pháp luật Việt Nam không cần xem xét đển sự lựa chọn từ các quy định của pháp luật. Các thủ tục phải phù hợp, pháp lý và hành động vấn đề phát sinh bạn sử dụng trang web này thì sẽ đưa vào tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Manh, Việt Nam, không phân biệt nơi trên thế giới bạn đang sống, hay những nơi trên thế giới các bạn vào xem website này.

Trách nhiệm người sử dụng

Việc truy cập cũng như thực hiện và xem nội dung các tài liệu này là quyền của người dùng. Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp từ cơ quan quản lý có thẩm quyền khi bạn đang truy cập trang web này và các bạn đã hiểu rằng bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng thông tin trang web này có trách nhiệm đối với vi phạm của các luật này.

Mọi tin các bạn liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sau:

Công ty 18001567

Email: 18001567.vn@gmail.vn
Website:https://18001567.vn