Chính sách bảo mật

18001567 xin nêu ra những điều khoản dưới đây để quý khách hàng sẽ có thể hiểu rõ và làm đúng nhằm phù hợp cho cả đôi bên. Chúng tôi lúc nào cũng mong muốn làm đúng nhằm giúp khách hàng nhận được sự hài lòng nhất.

Điều khoản dịch vụ

Để đảm bảo chính xác các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tại đây chúng tôi sẽ đề ra Chính sách cung cấp dịch vụ để thông tin đến với khách hàng cũng như người dùng của chúng tôi liên quan đến sử dụng dịch vụ.

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng website này (“https://18001567.vn/“) bạn được sẽ được coi là đồng ý các Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ cho việc sử dụng trang web này. Tham khảo tài liệu của chúng tôi khi truy cập vào trang web này.

Sử dụng

18001567.vn cho phép bạn xem và download các tài liệu chỉ cho sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu khác có trong các tài liệu gốc hay bất cứ bản sao sẽ được giữ lại. Không có gì trong trang web này được hiểu như bất kỳ giấy phép hay trao bằng estoppels hoặc có quyền về bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu, bằng sang chế, sở hữu trí tuệ hay các quyền lợi khác của 18001567.vn . Website này và nội dung của nó bao gồm những nội dung không giới hạn, các biểu tượng, văn bản, hình ảnh, đồ họa, video, âm thnah, html sẽ không được tái bản, sao chép hoặc bổ sung bằng bất kỳ phương thức nào khi không có sự đồng ý của 18001567.vn.

Không cung cấp

Đối với nội dung của website này không được xem như một giao dịch mời chào hay bán bất cứ dịch vụ và sản phẩm của công ty. Những thông tin được tìm thấy trên website này được xem miễn phí và cho mục đích thông tin sẽ không tạo ra một dịch vụ hay một doanh nghiệp nào có mối quan hệ giữa bạn và 18001567.vn. Links trên trang web này có thể dẫn đến các dịch vụ hoặc các trang website không hoạt động hoặc đại lý của chúng tôi. Chúng tôi cũng khong bảo đảm rằng hoặc đại diện cho các links khác hoặc các trang website có thể được tìm thấy ở đây. Để link đến một trang website khác hoặc dịch vụ không phải là một xác nhận của trang web. Các việc bạn thực hiện các thông tin được cung cấp trên trang web này, hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ liên quan đến bởi trang web này, thì rủi ro là của riêng bạn.

Links đến các trang web bên thứ ba

Website bên thú 3 có những tiện lợi cho các bạn. Nếu như các bạn dùng link đó, các bạn sẽ rời khỏi trang web của chúng tôi và Điều khoản sử dụng khác nhau sẽ được áp dụng cho các trang web. Một số links đến các trang web khác, ngay cả khi điều hành bởi Công ty của chúng tôi, có thể cung cấp nội dung không thích hợp cho tất cả mọi người, theo sau links trên trang web này bạn phải đọc và chấp nhận các Điều khoản sử dụng trang web của bạn được truy cập. Công ty chúng tôi đã không xem xét lại các trang web bên thứ ba liên quan ở đây và không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các trang web, hoặc nội dung của họ. Công ty chúng tôi không chấp nhận báo cáo được thực hiện trong bất kỳ trang web bên thứ ba.

Nội dung từ chối

Công ty của chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý để bao gồm các thông tin chính xác, hiện tại và hoàn chỉnh từ ngày đăng trên trang web, tuy nhiên, công ty chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung các tài liệu này là chính xác, đầy đủ, hiện tại hoặc miễn phí các lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Không những thế, thông tin cung cấp nói như ngày và hiệu lực của nó và do đó có thể không còn chính xá

Chúng tôi sẽ đảm bảo lưu giữ hoàn toàn những thông tin và dữ liệu của những người truy cập vào web phù hợp theo các qui định Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung của trang chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Page) nêu ra các hình thức thông tin nào được Quán chúng tôi thu được thông qua trang web của chúng tôi, cách mà chúng tôi sử dụng và điều hành dữ liệu. Trong nội dung trang này sẽ còn kể đến những quyền lợi các bạn được hưởng liên quan đến vấn đề thông tin dữ liệu và dịch vụ bạn cần để thực hiện liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Một vài thông tin cá nhân được thu thập lại khi bạn đăng ký, bao gồm số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ đường, phường, thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Chúng tôi sẽ bảo đảm các dữ liệu về các nhân của các bạn chỉ được thu thập khi bạn tình nguyện cung cấp thông tin phù hợp cho việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Điều này được hiểu là các bạn đã hiểu được mục đích cũng như cách thức sử dụng chúng tôi có dự kiến khai thác dữ liệu cho mục đích gì và chúng tôi cũng đã hỏi các bạn có đồng ý với quyền sử dụng thông tin. Khi các bạn cho dữ liệu cá nhân trên website của chúng tôi đồng nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Không những thế, 1 số hoạt động do đặc thù của chúng tôi, mà sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của bạn được bật mí cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Để giải đáp những thắc mắc của bạn, khi các bạn có bất kỳ hoài nghi nào (Ví dụ, về phương pháp tham gia, về thể lệ chương trình, về tổ chức, hoặc nhà sản xuất bất kỳ của công ty) bạn có thể liên lạc với chúng tôi thông qua những thông tin từ chúng tôi được chúng tôi cung cấp/ khu vực riêng trên website. Chúng tôi sẽ dùng dữ liệu bạn đã cung cấp với mục đích là trả lời về những khúc mắc của các bạn. Ở 1 vài trường hợp khác, ví dụ cần thiết thì chúng tôi sẽ chia sẻ quyền sử dụng những thông tin dữ liệu cá nhân của bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hay là các nhà khai thác dữ liệu như được khái niệm tại mục 3 dưới đây.

Khi các bạn tham gia vào trang web 18001567.vn thì chúng tôi có quyền sử dụng thông tin của bạn đã được các bạn cung cấp cho chúng tôi khi truy cập vào tham gia với mục tiêu điều hành quản lý và cải thiện website, nâng cao lợi ích cho người truy cập và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Trang web 18001567.vn cũng có thể do bên thứ 3 đứng ra đại diện khai thác và tổ chức quản lý điều hành dữ liệu khi bên thứ 3 đã có sự cho phép của chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu).

Và chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập để báo cho các bạn về những dịch vụ cũng như sản phẩm do đơn vị chúng tôi hoặc từ các công ty bên đối tác sản xuất, hoặc để xin ý kiến của bạn về những sản phẩm và dịch vụ cùng nhà tiềm năng mới trong khoảng thời gian dài. Nếu như bạn đồng ý, chúng tôi có thể dùng dữ liệu chung hoặc có thể chuyển tới đơn vị đối tác khác thuộc tập đoàn donh nghiệp FrieslandCampina và những đơn vị đối tác, là những công ty có thể gởi tới bạn thông tin và/hoặc nội dung chào mời tham dự 1 sản phẩm và/hoặc 1 số dịch vụ bất kỳ của công ty họ, theo nội dung thể hiện cụ thể tại thời điểm chúng tôi thu nhập dữ liệu cá nhân của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc chúng tôi liên kết với bên thứ ba để khai thác hoặc Phân tích dữ liệu đã thu thập được từ trên trang web của chúng tôi, có cả thông tin cá nhân bạn. Các đối tác và dịch vụ của bên thứ 3 đã được ràng buộc rõ ràng về mục đích sử dụng thông tin do bên chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Khi chúng tôi thực hiện một số biện pháp ngăn đề phòng hợp lý với mục đích bảo vệ an toàn cho các thông tin cá nhân của bạn, sau đó yêu cầu nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Người quản lý trang web 18001567.vn cùng các cá nhân được ủy quyền ra thì bạn là người duy nhất được vào xem thông tin cảu mình . Đăng ký sử dụng của bạn được bảo mật bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyên bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ người nào và chúng tôi cũng sẽ không bao giờ hỏi bạn về mật khẩu thông qua email, điện thoại hay một hình thức nào khác.

Rất khó có thể bảo đảm an toàn 100% cho thông tin khi được đưa lên internet. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng để bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin, và bạn phải tự chịu rủi ro.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Chúng tôi có thể để lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Ví dụ, Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) để xác định xem liệu bạn có thể để ý đến những sản phẩm hay dịch vụ của một bên thứ ba cụ thể nào không.

Và chúng tôi cũng có thể đưa dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp có sự yêu cầu của pháp luật, hay đề nghị từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết. Nhằm tuân theo những yêu cầu của pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; nhằm kiểm soát tài sản, an ninh của công ty đối tác, bào vệ an toàn cho bạn.

Chúng tôi có thể bật mí và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới 1 bên thứ ba, đối tượng mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Quyền khai thác thông tin cá nhân của bạn khi đã có sự đồng ý của bạn.

Bạn cũng có thể xóa và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào nhằm bảo mật hay đảm bảo rằng những thông tin cá nhân của bạn là phù hợp và chính xác nhất.

Ngay khi bạn đăng ký tham gia, bạn với tên truy cập và có thể sử dụng tất cả những sản phẩm/ dịch vụ của website 18001567.vn.

Công ty 18001567
Email:
18001567.vn@gmail.vn
Website:https://18001567.vn

Nếu như các bạn có ý muốn đưa ra những ý kiến liên quan đến bảo mật thông tin, hoặc thảo luận hình thức thực hiện quan hệ tới quyền lợi hợp pháp của bạn, thì vui lòng liên lạc với chúng tôi qua thông tin bên trên. Rất hân hạnh được phục vụ các bạn.

c. Do công ty chúng tôi không thường xuyên cập nhật nội dung thường xuyên, vì thế tại thời điểm bạn thấy nội dung trên trang website chưa chắc đã phải là nôi dung mới nhất và có tính cập nhật nhất. Các bạn cần xác nhận nội dung trước khi đưa vào sử dụng thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay. Công ty có quyền sửa đổi, hoặc các thông tin cập nhật của chúng tôi trong trang web này mà không cần báo trước. Một vài dịch vụ hoặc sản phẩm cũng có thể bị qui định hạn chế mà không có trong pháp lý.

Địa điểm

18001567.vn được điều hành và duy trì của công ty 18001567 cũng như các bạn đã đồng ý với các quy định của điều khoản sử dụng và hành động hợp pháp hoặc thủ tục liên quan đến chúng và sử dụng của bạn trên trang web nàycũng sẽ được điều chỉnh phù hợp theo pháp luật Việt Nam không cần xem xét đển sự lựa chọn từ các quy định của pháp luật. Các thủ tục phải phù hợp, pháp lý và hành động vấn đề phát sinh bạn sử dụng trang web này thì sẽ đưa vào tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Manh, Việt Nam, không phân biệt nơi trên thế giới bạn đang sống, hay những nơi trên thế giới các bạn vào xem website này.

Trách nhiệm người sử dụng

Việc truy cập cũng như thực hiện và xem nội dung các tài liệu này là quyền của người dùng. Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp từ cơ quan quản lý có thẩm quyền khi bạn đang truy cập trang web này và các bạn đã hiểu rằng bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng thông tin trang web này có trách nhiệm đối với vi phạm của các luật này.

Mọi tin các bạn liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sau:

Công ty 18001567

Email: lienhe.18001567@yahoo.com
Website:https://18001567.vn